Інформаційний проект "СОВА"
Понедельник, 22.04.2019, 13:37
» Меню сайта
» Інформація
 • Оплата
 • Умови
 • Готові роботи
 • Карта сайту
 • ppppp
  » Пошук
  » Статті
 • Дипломні та курсові роботи на замовлення. За та проти!
 • Як правильно написати дипломну роботу
 • Як правильно написати дипломну роботу

   

  Дипломна робота – це науково-дослідницька робота,
  яка ґрунтується на всебічному дослідженні теми та комплексному підході до роботи.

  У наш час вища освіта являється дуже важливим етапом в формуванні людини як особистості та як майбутнього спеціаліста, який зможе конкурувати та продати свій талант спеціалістам в умовах ринкової економіки. Завершальним етапом в здобутті диплома по присвоєння вищої освіти являється написання дипломної роботи.

  Дуже важливим являється правильність написання дипломної роботи, відобразити всебічність досліджуваної теми та правильно структурувати дипломну роботу. Структура дипломної роботи складається з титульного листа, анотацій, змісту, вступу, 2-3-х розділів основного тексту, висновків, списку використаної літератури та додатків. Тепер розберемо все по порядку.

  Титульний лист – це лист, на основі якого відображається інформація про тему дипломної роботи, виконавця даної роботи, керівника дипломної роботи, рік виконання роботи. Титульний лист друкується на комп’ютер 14 шрифтом після завершення написання основної частини роботи.

  На першому етапі при написанні роботи, являється правильне складання змісту дипломної роботи. Саме на основі правильного та структурованого змісту відповідна дослідницька робота отримає всебічне відображення та буде висвітлювати всі аспекти та проблематику написання та дослідження даної теми. Рекомендується студенту перед тим як розпочати написання основної частини роботи, показати план дослідження керівнику дипломної роботи, отримати корекцію та попередні настанови, щодо подальшого написання основної частини роботи.

  Самою важливою та кропіткою працею при написанні дипломної роботи являється основна частина дипломної роботи. Основна частина дипломної роботи складається з 2-3-х розділів. Перша частина роботи – це теоретичне висвітлення всіх аспектів даної теми. На цьому етапі виконавцю потрібно вивчити якомога більше літературних джерел та наукових робіт з даного питання. Перший розділ дипломної роботи повинен складатися з 3-4 підрозділів,
  що дає можливість всебічно і в повній мірі розкрити питання даної теми. Якщо відповідні питання являються предметом спорів потрібно порівняти різні думки науковців щодо даної теми на основі чого в кінці відповідного розділу зробити висновки, які будуть підсумовувати основні аспекти досліджуваної теми.

  Наступним етапом написання дипломної роботи студентом, являється другий розділ дипломної роботи. Другий розділ дипломної роботи – це практична частина де відображаються практичні питання, щодо предмету досліджуваної теми відповідно практична частина ґрунтується на досвіді та аналізі студента, щодо предмета досліджуваної теми.

  Основними методами дослідження та аналізу при написанні практичної частини дипломної роботи являється порівняльні методи, методи синтезу, методи індукції та дедукції, математичні методи, соціологічні та статистичні методи, методи спостереження та інші. В кінці даного розділу студент повинен зробити висновки та підсумувати основні аспекти та отримані практичні результати дослідження практичної частини.

  Завершальним етапом в дослідженні являється третій розділ. Відповідно третій розділ складається з 2-3-х пунктів. Основними питаннями третього розділу являється удосконалення та рекомендації дослідженого об’єкта та предмету відповідної теми. В даному розділі на основі аналізу та синтезу здійснюється аналіз конкретних шляхів, щодо вдосконалення та подальшого розвитку об’єкта досліджуваної теми.

  При підсумуванні та завершені дипломної роботи потрібно зробити загальні висновки. Висновки являються підсумком теоретико-практичної дослідницької роботи по досліджуваній темі та повинні містити основні постулати досліджуваної теми, висвітлювати отримані практичні результати та практичний
  досвід та освітлювати новизну отриманих результатів.

  При написанні дипломної роботи одним із головних умов являється всебічне вивчення літератури, монографій, наукових статей, думок спеціалістів та науковців. Для всебічного та неупередженого дослідження питань даної теми необхідно вивчити як мінімум 50-100 джерел.

  Відповідно під час написання роботи формується список використаної літератури, відповідно список літератури являється невід’ємною частиною дипломної роботи відповідну літературну базу нумерують та відображають в алфавітному порядку з додержанням усіх вимог щодо назви та написання літературного джерела. Також в структурі дипломної роботи повинні міститися додатки. Додатками являються документація, таблиці з розрахунками,
  графіки, схеми, рисунки та інша інформація, яка відображає повноту та структуру дипломної роботи.

  Завершальним етапом при написанні дипломної роботи являється структуризація та групування усіх розділів, вступу, висновку, списку використаної літератури, додатків, в єдиний документ, що відображає структуризовану науково-дослідницьку роботу для подальшого її захисту.


  Замовити дипломну роботу
  Замовити курсову роботу
  Замовити дисертацію
  Замовити наукову роботу


  » Пошук
  » Партнерство\Вакансії
 • Вакансії
 • Умови для виконавців
 • Агент
 • Дилер
 • Співпраця з агентствами
 • »
 • Copyright MyCorp © 2019